Mamanager

21 diner todayimeet

21 Diner!

door

Je dochter wordt 21 jaar en dan is ze officieel volwassen. Dan wordt ze geacht zelfstandig haar zaken te regelen en te organiseren, want…